Aktuellt‎ > ‎

Ny avhandling - Användning av sekundärpreventiva läkemedel efter stroke

skickad 3 dec. 2013 07:10 av Svensk läkemedelsepidemiologisk förening SLEF   [ uppdaterad 3 dec. 2013 07:14 ]
Maria Sjölander försvarade sin avhandling med titeln "Use of secondary preventive drugs after stroke" vid Umeå universitet den 29 november. Avhandlingen använde bl a Läkemedelsregistret, Riks-Stroke samt LISA-databasen vid SCB.

Avhandlingens slutsats: 
Denna avhandling visar på ojämlikheter i förskrivning av sekundärpreventiva läkemedel mellan män och kvinnor och mellan olika sociala grupper. Patienternas användning av rekommenderade läkemedel var den närmast tiden efter strokeinsjuknandet hög, men minskade under de första två åren efter en stroke. Dålig följsamhet till förebyggande behandling efter stroke är därför ett folkhälsoproblem. Det är viktigt att undersöka vilka uppfattningar och attityder patienterna själva har till läkemedel och ta hänsyn till detta vid insatser som görs för att förbättra användningen av läkemedlen.
Ċ
Svensk läkemedelsepidemiologisk förening SLEF,
3 dec. 2013 07:10
Comments