SLEF

Svensk läkemedelsepidemiologisk förening (SLEF) är en sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av läkemedelsepidemiologi. Syftet med föreningen är att främja läkemedelsepidemiologins utveckling i Sverige och att vara kontaktorgan gentemot motsvarande föreningar i andra länder. Det kostar ingenting att vara medlem i SLEF. Tag kontakt med styrelsen om du är intresserad!


Bli medlem i SLEF

Du kan bli medlem i SLEF genom att registrera dig vid Linkedin och sedan anmäla dig till intressegruppen "Svensk läkemedelsepidemiologisk förening". Intressegruppen fungerar som vår medlemsmatrikel.  

Se vad som händer i kalendern!


Senaste nytt

Disputation 22 januari i Umeå - David Hägg

Psoriasis in Sweden - Observational studies from an epidemiological perspective
Läs mer här!

Årsmöte fredagen den 18 december

SLEF:s årsmöte har hållits och den nya styrelsen har nu utsetts. Medlemsavgiften är oförändrat 0 kr. Årsmötesprotokoll kommer så fort detta är underskrivet och justerat.

Har du frågor - tag kontakt medmikael.hoffmann@nepi.net!


Styrelsen


Comments